Τοπική οργανωτική επιτροπή Π.Ε. Τρικάλων
 
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής : Ελένη Μαρίνα Ξυνοπούλου  Διευθύντρια Δ.Ε. Τρικάλων
                                                       
Λεωνίδας Μποντίλας,                Υπεύθυνος Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Τρικάλων 
                                                           (Συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής)

Χρήστος Ευσταθίου,                     Διευθυντής του 1ου ΕΚ Τρικάλων

Νικόλαος Ντόγκας,                       Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων
 
Δήμητρα Αγγέλου                         Διευθύντρια του ΓΕΛ Βαλτινού

Φανή Σμιξιώτη,                           Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων

Αιμίλιος Παπαδημητρίου,           Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86
 
Αθανάσιος Βράντζας,                    Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Καλλιόπη Μαγαλιού                     Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86 
 
Σωτήρης Καρανάσιος                   Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86 
 
Γεώργιος Γίδας,                            Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Σταύρος Μητσιάδης,                     Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Χριστίνα Μεγαρχιώτη,                  Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Νικολέττα Σούλα,                           Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Ευάγγελος Μαντζάνας,                   Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Δημήτρης Καραμπατάκης,            Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Κωνσταντίνος Καλλιάρας,             Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Επαμεινώνδας Αγγέλης,                Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Ευαγγελία Ζαφείρη,                       Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86
 
Βασιλική Παπαβασιλείου              Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86