Αποτέλεσμα εικόνας για 9ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακήσ δημιουργίασ
Τοπική οργανωτική επιτροπή Π.Ε. Τρικάλων
          
Αλέξανδρος  Καπανιάρης,          Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας) κλάδου ΠΕ86

Λεωνίδας Μποντίλας,                   Υπεύθυνος Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Τρικάλων 
                                                           (Συντονιστής στην Τοπική Οργανωτική Επιτροπή)

Χρήστος Ευσταθίου,                      Διευθυντής του 1ου ΕΚ Τρικάλων

Νικόλαος Ντόγκας,                        Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων

Φανή Σμιξιώτη,                                Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων

Αθανάσιος Βράντζας,                    Τομεάρχης  Πληροφορικής ΠΕ86 του 1ου ΕΚ Τρικάλων

Νικόλαος Κομματάς,                     Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86 

Γεώργιος Γίδας,                                Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Χρήστος Καρακίτσος,                    Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Σταύρος Μητσιάδης,                     Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Στέφανος Μπουλογεώργος,       Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Χριστίνα Μεγαρχιώτη,                  Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Νικολέττα Σούλα,                           Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Ευάγγελος Μαντζάνας,                Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Βασίλειος Τσέλιος,                          Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Κωνσταντίνος Καλλιάρας,           Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Λάζαρος Κουκουλέτσος,              Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Ευαγγελία Ζαφείρη,                      Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86
  
Αιμίλιος Παπαδημητρίου,           Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86