Αποτέλεσμα εικόνας για 9ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακήσ δημιουργίασ


Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας είναι μια εκπαιδευτική εκδήλωση η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ψηφιακά έργα που αναπτύσσουν στο σχολείο τους.
Το Φεστιβάλ είναι ανοικτό στην κοινωνία και δίνει την ευκαιρία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και επισκέπτες να λάβουν μέρος σε πρωτότυπες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με αντικείμενο την Πληροφορική και την Ψηφιακή Τεχνολογία.
Το 9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Τρικάλων στις 12 Απριλίου 2019 στο Μουσείο Τσιτσάνη
Στο πλαίσιο του μαθητικού φεστιβάλ θα υπάρξει η δυνατότητα να παρουσιαστούν έργα ψηφιακής δημιουργίας, τα οποία δημιουργήθηκαν στα μαθήματα Πληροφορικής όλων των βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο), στις βιωματικές δράσεις του Γυμνασίου, στο μάθημα Ερευνητικές Εργασίες (Project) των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και στο μάθημα Ειδική Θεματική Δραστηριότητα (ΕΘΔ) των ΕΠΑΛ. Είναι δυνατό να συμπεριληφθούν και έργα τα οποία δημιουργήθηκαν σε κάποια Σχολική δραστηριότητα (Περιβαλλοντική, Πολιτιστική, Αγωγής Υγείας κ.α.) ή σε κάποιο διαθεματικό/διεπιστημονικό σχέδιο συν-εργασίας μεταξύ του μαθήματος της Πληροφορικής και άλλων μαθημάτων.
Προϋπόθεση συμμετοχής ενός μαθητικού έργου στο Φεστιβάλ αποτελεί η συμμετοχή εκπαιδευτικού Πληροφορικής στην ομάδα των εκπαιδευτικών που συντονίζει το έργο, αν δεν το συντονίζει αποκλειστικά ο ίδιος.
Η συγκεκριμένη μαθητική συνάντηση θα δώσει την ευκαιρία:
α) της ανάδειξης της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών Πληροφορικής και της παρουσίασης της εργασίας τους σε συμμαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία,
β) της ενημέρωσης και της διάδοσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την ολόπλευρη μάθηση μέσω των σχεδίων εργασίας και της επίλυσης πρακτικών προβλημάτων και
γ) της επικοινωνίας των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) μεταξύ τους και με την ευρύτερη κοινωνία.

Γι’ αυτό το λόγο το Μαθητικό Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα αλλά βραβεύεται κάθε συμμετοχή.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας με την υποστήριξη  συλλόγων και ενώσεων πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ, ΕΠΕ, ΕΠΥ, ΕΤΠΕ) και τοπικών φορέων (Δήμοι, Περιφερειακές Ενότητες κτλ).
             
                   Αποτέλεσμα εικόνας για 9ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακήσ δημιουργίασ
Τοπική οργανωτική επιτροπή Π.Ε. Τρικάλων
          
Αλέξανδρος  Καπανιάρης,          Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας) κλάδου ΠΕ86

Λεωνίδας Μποντίλας,                   Υπεύθυνος Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Τρικάλων 
                                                           (Συντονιστής στην Τοπική Οργανωτική Επιτροπή)

Χρήστος Ευσταθίου,                      Διευθυντής του 1ου ΕΚ Τρικάλων

Νικόλαος Ντόγκας,                        Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων

Φανή Σμιξιώτη,                                Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων

Αθανάσιος Βράντζας,                    Τομεάρχης  Πληροφορικής ΠΕ86 του 1ου ΕΚ Τρικάλων

Νικόλαος Κομματάς,                     Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86 

Γεώργιος Γίδας,                                Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Χρήστος Καρακίτσος,                    Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Σταύρος Μητσιάδης,                     Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Στέφανος Μπουλογεώργος,       Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Χριστίνα Μεγαρχιώτη,                  Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Νικολέττα Σούλα,                           Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Ευάγγελος Μαντζάνας,                Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Βασίλειος Τσέλιος,                          Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Κωνσταντίνος Καλλιάρας,           Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Λάζαρος Κουκουλέτσος,              Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Ευαγγελία Ζαφείρη,                      Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86
  
Αιμίλιος Παπαδημητρίου,           Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86